Parkování

V průběhu konání většiny výstav a akcí je areál Výstaviště z kapacitních důvodů pro vjezd veřejnosti uzavřen. Návštěvníkům  doporučujeme využívat k parkování pouze parkovací plochy Výstaviště České Budějovice, popř. parkovací plochy na NÁPLAVCE pod Dlouhým mostem v případě Země živitelky.

Bližší informace o možnostech parkování v blízkosti areálu Vám na vyžádání zašleme e-mailem (využijte například formulář v sekci Kontakty).

Kde parkovat

Návštěvníkům doporučujeme využívat k parkování pouze parkovací plochy Výstaviště České Budějovice, popř. parkovací plochy na náplavce, kde můžeme garantovat přijatelné ceny.

Kudy se dostat na parkoviště

Příjezdy do areálu Výstaviště České Budějovice včetně znázornění parkovišť pro návštěvníky a vystavovatele jsou zejména v případě větších akcí uveřejňovány v aktuální mapě akce.

Kudy nejlépe z parkoviště na Výstaviště

Parkovací plochy určené pro návštěvníky Výstaviště České Budějovice či pro vystavovatele jsou umístěny buďto přímo v areálu Výstaviště, anebo v dobré docházkové vzdálenosti. Na vyhrazených parkovištích jsou v době konání akcí umístěny směrové značky, které vás k areálu Výstaviště bez problému navedou.

Čemu se vyhnout

Doporučujeme vyhnout se parkování na parkovacích plochách soukromých provozovatelů, kde vám nemůžeme garantovat přijatelné ceny parkování.

Jak dlouho je parkoviště otevřeno

Otvírací doba parkoviště je zpravidla zveřejněna přímo v informacích o konkrétní pořádané akci. Standardně je parkování umožněno přibližně v časech mezi 8. a 20. hodinou.

Kolik stojí parkovací lístek

Informace o ceně parkovného jsou rovněž zveřejňovány přímo v informacích o konkrétní pořádané akci. Tyto ceny se týkají pouze parkovacích ploch Výstaviště České Budějovice.