Výstavnictví má v jižních Čechách bohatou tradici, historie Výstaviště České Budějovice začala v roce 1960 první krajskou zemědělskou výstavou, která trvala 22 dní. Současně začal na zamokřených loukách při levém břehu Vltavy vznikat nový areál. Z pohledu krátkodobé historie došlo k nejvýraznějšímu nárůstu výstavních aktivit po roce 1990. Díky promyšlené strategii se podařilo v průběhu let vytvořit solidní základy prosperity celé řady výstavních akcí, upevnit pozici českobudějovického výstaviště mezi veletržními správami a výstavišti, a zaujímat přední místo v celé České republice.

Výstaviště České Budějovice leží v centru města v dosahu dálnice, v porovnání s jinými výstavními areály se může chlubit atraktivními venkovními plochami s dostatkem travnatých prostranství a zeleně, dvěma rybníky, dvěma předvadišti, nebo Pivovarskou zahradou pro pořádání kulturních akcí a posezení. V roce 2011 byl dokončen a uveden do provozu nový moderní a multifunkční pavilon T v severní části areálu, v roce 2021 byl kompletně rekonstruován Národní pavilon Z jako multifunkční kongresové a kulturní centrum.

Orgány společnosti: 

Představenstvo Výstaviště České Budějovice a.s.

Ing. Mojmír Severin, předseda představenstva

Ing. Mgr. Zdeněk Volf, místopředseda představenstva

Ing. Petr Tureček, člen představenstva

Dozorčí rada Výstaviště České Budějovice a.s.

Jiří Netík, předseda dozorčí rady

Barbora Kadlicová, místopředsedkyně dozorčí rady 

Doc. Dr. Ing. Josef Kučera, člen dozorčí rady

Ing. Michal Janků, člen dozorčí rady

Mgr. Šimon Hellerčlen dozorčí rady