Výstaviště dříve a dnes 

Před půl stoletím zde byla jen podmáčená louka, kam se čas od času vylila řeka z koryta Vltavy, v blízkosti jen Lannova loděnice a stará cesta do Remlových Dvorů. S trochou fantazie ale také perfektní místo pro vybudování nového výstavního areálu pouhý kilometr a půl vzdušnou čarou vzdáleného od historického centra města České Budějovice. Dostatek volné plochy, byl posledním argumentem, který v březnu 1960 odstartoval práce na stavbě, a z mokřadů se během následujících let stalo centrum jihočeského výstavnictví. Z místa se stal areál lesoparku s volnou výstavní plochou a výstavními pavilony, které spojily zpevněné cesty sbíhající se do středové osy.

Areál hostil úspěšné výstavy, ale na přelomovou akci čekal až do roku 1970, kdy byla veřejnosti poprvé představena krajská výstava „Jižní Čechy – Země živitelka“. Přestože tato výstava měla být původně krajskou záležitostí, byla jí už od prvního ročníku věnována celostátní pozornost. Ambice představit perspektivu další ekonomické intenzifikace a účelné racionalizace výroby přesvědčila k návštěvě i zahraniční delegace a ve spojení s vysokou návštěvností byly položeny základy pro její každoroční pravidelné pořádání. Snaha zvýšit návštěvnický komfort vedla organizátory v následujících letech k budování gastronomických provozů, parkovišť, nových pavilonů, k rozšíření sociálních zařízení. Země živitelka se postupem času stává magnetem pro návštěvníky a dnes je vůbec nejnavštěvovanější výstavou v České republice.

Samotný areál Výstaviště je stále plný zeleně, zpevněných cest, venkovních ploch využitelných jak pro výstavní aktivity, tak i jako pobytové plochy. Brány jsou otevřeny nejen v době výstav a jiných akcí, ale i v době mimo pořádané akce. Prostor je přizpůsoben relaxaci a volnočasovým aktivitám.

Prohlédněte si mapu areálu, kde je vyznačeno i kudy se k areálu Výstaviště dostat.

Vjezdy a vstupy do areálu včetně parkovišť pro návštěvníky a vystavovatele jsou vždy uveřejněny v aktuální mapě dané výstavy.

Fotoalbum