Seznam vystavovatelů stále po ruce!

Načtěte si QR kód, nebo navštivte naše webové stránky www.zemezivitelka.cz.

Tištěný katalog vystavovatelů si můžete vzít v našich infostanech (hlavní brána, brána sever) zdarma.