Rekordní počet odborných vystavovatelů, 111 886 návštěvníků.
Letošní agrosalon byl po obchodní stránce mimořádné úspěšný.

49. ročník agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA s mottem „Na cestě k udržitelnosti‘‘ navázal tematicky na ročník předchozí. Letošním cílem je poukázat na vztah člověka ke krajině v kontinuálním a delším časovém horizontu. V rámci podtitulu se Země živitelka tematicky zaměřuje na environmentální význam zemědělství, precizní zemědělství a sociální zemědělství.


Letošní ročník agrosalonu Země živitelka 2023 se nesl ve znamení velkého úspěchu, a to i přes nepříliš příznivé počasí. Máme jen ty nejlepší zpětné vazby od našich vystavovatelů. Překročili jsme hranici sto tisíc návštěvníků. Výstavní plochy byly obsazeny rekordním množstvím odborných vystavovatelů. I po obchodní stránce se jednalo o mimořádně úspěšný ročník,“ uvedl předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin a dodal. „Věříme, že je to předzvěstí úspěchu příštího ročníku, kdy Země živitelka oslaví padesáté narozeniny.“


Země živitelka je nejnavštěvovanější zemědělská výstava s mezinárodní účastí vystavovatelů. Na letošním ročníku se opět prezentovalo přes 600 vystavovatelů.
V rámci 49. ročníku agrosalonu Země živitelka byly představeny technické novinky i technologie, poprvé proběhl klubový šampionát plemene dexter, potřetí soutěž v rychlostní střiži ovcí.

Jubilejní 50. ročník agrosalonu Země živitelka proběhne od 22. do 27. srpna 2024.