Poprvé se DNE S ARMÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY účastní útvary z jiných krajů České republiky, než to bylo doposud, kdy se účastnily útvary dislokované výhradně v Jihočeském kraji. Vystaveno bude až 50 kusů vojenské techniky, výstroje a výzbroje

Přednášku významného vojenského historika a ředitele památníku Lidice Eduarda Stehlíka, ukázku moderní i historické vojenské techniky Armády ČR i vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Nejen to nabídne DEN S ARMÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY na českobudějovickém Výstavišti. Akce se koná od pátku 2. do soboty 3. června.  Předvedou se i složky Integrovaného záchranného systému. Vystoupí  Vojenský soubor Ondráš nebo Ústřední hudba Armády České republiky. Vstupné je zdarma.

Návštěvníci  se při prezentaci vojenských  útvarů a složek IZS mohou těšit nejen na statické a dynamické ukázky, ale v nově rekonstruovaném Národním pavilonu Z například také na výstavu fotografií ze zahraničních misí Druhý život, výstavu České stopy ve Skotsku nebo ukázku historických vozidel US Army z období 2. světové války. Představí se také Klub vojenské historie, který se zabývá obdobím Československé lidové armády. 

V rámci Dětského dne se v pátek uskuteční krajské kolo branného závodu projektu POKOS (Příprava občana k obraně státu) „Zvedněme děti od počítačů“.  Vítězné družstvo krajského kola bude nominováno do celostátního kola branných závodů pořádaných Československou obcí legionářskou.

DEN S ARMÁDOU  ČESKÉ REPUBLIKY začíná v pátek i v sobotu v 9 hodin a končí v 18 hodin.  Podrobný program je na www.vcb.cz. Akce je ZDARMA.

Záštitu nad celou akcí převzala ministryně obrany Jana Černochová.