Profil společnosti

Akciová společnost Výstaviště České Budějovice a. s. patří již po řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Organizování veletrhů a výstav, realizace externích zakázek, nabídka komplexních reklamních služeb klientům v jihočeském regionu, v České republice i dalších zemích Evropy jsou základní nosné programy společnosti, jejímž posláním je jednak tyto aktivity nadále rozšiřovat a zkvalitňovat, jednak také svojí činností napomáhat rozvoji výstavnictví v České republice a upevňovat si v něm své přední postavení.

Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25 ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55. Součástí lesoparkového výstavního areálu je 27 pavilonů. Z tohoto počtu se pravidelně konají výstavy v 15 pavilonech s celkovou výstavní plochou 6 000 m2, z nichž 3 pavilony se mimo hlavní výstavy pronajímají. Dalších 12 pavilonů je pronajato celoročně. Z pavilonů, ve kterých probíhají výstavy, je 11 vytápěných. Velká část volných výstavních ploch o rozloze 35 649 m2 je upravena zatravňovacími tvárnicemi, štěrkovými plochami a zámkovou dlažbou. Zbývající volné plochy jsou zatravněné, zčásti odvodněné.

V posledních letech je velmi úspěšně se rozvíjející činností využívání zrekonstruovaného víceúčelového pavilonu Z (především pro plesy, konference, semináře, kulturní a společenské akce a firemní prezentace) a pavilonu R2 (konference, semináře, kulturní a společenské akce, firemní prezentace a soukromé akce).

Od srpna 2011 tyto aktivity významně posílil a zkvalitnil nový multifunkční pavilon T, který je jednou z dominant jihočeské metropole, s exkluzivním umístěním v centru města na levém břehu Vltavy. Pavilon T patří mezi významná multifunkční a výstavní centra, kapacita prostor umožňuje realizaci akcí až pro 2 240 účastníků v halách a saloncích s různou kapacitou. Využitelná výstavní plocha je 2 120 m2. Vysoká technická úroveň a variabilita vnitřních prostor umožňuje uspořádání nejen veletrhů, výstav, kongresů a konferencí, ale také společenských a sportovních akcí, banketů a kulturních představení.

V současné době jsou schvalovány základní rozvojové záměry, plány a studie, na základě kterých by se areál měl přetvořit v moderní a konkurenceschopné výstaviště. Chceme otevřít cestu zemědělské veřejnosti a dále rozvíjet nejvýznamnější výstavu Země živitelka, která umožňuje prezentaci zemědělské produkce a výrobků. Chceme, aby Výstaviště České Budějovice bylo výkladní skříní tuzemského zemědělství. Areál Výstaviště bude zpřístupněn široké veřejnosti a i v době, kdy se nebudou konat výstavy, by měl sloužit jako odpočinková zóna uprostřed města vhodná pro trávení volného času všech věkových skupin občanů.

Historie společnosti

Výstavnictví má v jihočeském regionu bohatou tradici, jejíž kořeny sahají až do poloviny 19. století. Již v roce 1848 probíhaly v Českých Budějovicích výroční trhy organizované čtyřikrát ročně. Současná činnost akciové společnosti navazuje na akce pořádané od roku 1960 jako regionální zemědělské výstavy. V té době byl areál spravován Parkem kultury a oddechu České Budějovice.

Od roku 1972 byl znám pod názvem „Zemědělské výstaviště - Park kultury a oddechu České Budějovice" a následně byl název změněn na „Celostátní zemědělská výstava Země živitelka České Budějovice". V roce 1981 areál přešel pod správu Ministerstva zemědělství. V roce 1994 bylo jmenováno historicky první představenstvo, první dozorčí rada, v červenci roku 1996 vstoupil do společnosti nový majoritní akcionář a došlo nejenom ke změnám ve statutárních orgánech, ale i názvu společnosti, která se od té chvíle až dodnes označuje jako Výstaviště České Budějovice a.s. K nejvýraznějšímu nárůstu výstavních aktivit došlo po roce 1990 a roky následující představily desítky nových výstav, které si vybudovaly silnou návštěvnickou základnu a zařadily se mezi stálice v rámci celoročního programu.

Díky promyšlené strategii se podařilo v průběhu uplynulých let vytvořit solidní základy prosperity celé řady výstavních akcí a upevnit tak pozici českobudějovického Výstaviště mezi veletržními správami a výstavišti a zaujímat přední místo v celé České republice.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace