INFOLINKA OČKO  >>
+420 702 288 081

Profil společnosti

Akciová společnost Výstaviště České Budějovice a. s. patří již po řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Organizování veletrhů a výstav, realizace externích zakázek, nabídka komplexních reklamních služeb klientům v jihočeském regionu, v České republice i dalších zemích Evropy jsou základní nosné programy společnosti, jejímž posláním je jednak tyto aktivity nadále rozšiřovat a zkvalitňovat, jednak také svojí činností napomáhat rozvoji výstavnictví v České republice a upevňovat si v něm své přední postavení.

Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25 ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55. Součástí lesoparkového výstavního areálu je 27 pavilonů. Z tohoto počtu se pravidelně konají výstavy v 15 pavilonech s celkovou výstavní plochou 6 000 m2, z nichž 3 pavilony se mimo hlavní výstavy pronajímají. Dalších 12 pavilonů je pronajato celoročně. Z pavilonů, ve kterých probíhají výstavy, je 11 vytápěných. Velká část volných výstavních ploch o rozloze 35 649 m2 je upravena zatravňovacími tvárnicemi, štěrkovými plochami a zámkovou dlažbou. Zbývající volné plochy jsou zatravněné, zčásti odvodněné.

V posledních letech je velmi úspěšně se rozvíjející činností využívání zrekonstruovaného víceúčelového pavilonu Z (především pro plesy, konference, semináře, kulturní a společenské akce a firemní prezentace) a pavilonu R2 (konference, semináře, kulturní a společenské akce, firemní prezentace a soukromé akce).

Od srpna 2011 tyto aktivity významně posílil a zkvalitnil nový multifunkční pavilon T, který je jednou z dominant jihočeské metropole, s exkluzivním umístěním v centru města na levém břehu Vltavy. Pavilon T patří mezi významná multifunkční a výstavní centra, kapacita prostor umožňuje realizaci akcí až pro 2 240 účastníků v halách a saloncích s různou kapacitou. Využitelná výstavní plocha je 2 120 m2. Vysoká technická úroveň a variabilita vnitřních prostor umožňuje uspořádání nejen veletrhů, výstav, kongresů a konferencí, ale také společenských a sportovních akcí, banketů a kulturních představení.

V současné době jsou schvalovány základní rozvojové záměry, plány a studie, na základě kterých by se areál měl přetvořit v moderní a konkurenceschopné výstaviště. Chceme otevřít cestu zemědělské veřejnosti a dále rozvíjet nejvýznamnější výstavu Země živitelka, která umožňuje prezentaci zemědělské produkce a výrobků. Chceme, aby Výstaviště České Budějovice bylo výkladní skříní tuzemského zemědělství. Areál Výstaviště bude zpřístupněn široké veřejnosti a i v době, kdy se nebudou konat výstavy, by měl sloužit jako odpočinková zóna uprostřed města vhodná pro trávení volného času všech věkových skupin občanů.

Historie společnosti

Výstavnictví má v jihočeském regionu bohatou tradici, jejíž kořeny sahají až do poloviny 19. století. Již v roce 1848 probíhaly v Českých Budějovicích výroční trhy organizované čtyřikrát ročně. Současná činnost akciové společnosti navazuje na akce pořádané od roku 1960 jako regionální zemědělské výstavy. V té době byl areál spravován Parkem kultury a oddechu České Budějovice. Od roku 1972 byl znám pod názvem „Zemědělské výstaviště - Park kultury a oddechu České Budějovice" a následně byl název změněn na „Celostátní zemědělská výstava Země živitelka České Budějovice". V roce 1981 areál přešel pod správu Ministerstva zemědělství.

K nejvýraznějšímu nárůstu výstavních aktivit došlo po roce 1990 a roky následující představily desítky nových výstav, které si vybudovaly silnou návštěvnickou základnu a zařadily se mezi stálice v rámci celoročního programu.

Akciová společnost Výstaviště České Budějovice a.s. byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se sídlem v Praze. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 17. 11. 1993 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení stanov a.s., jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Dnem vzniku a zápisu byl 1. leden 1994.

Díky promyšlené strategii se podařilo v průběhu uplynulých let vytvořit solidní základy prosperity celé řady výstavních akcí a upevnit tak pozici českobudějovického Výstaviště mezi veletržními správami a výstavišti a zaujímat přední místo v celé České republice.

Akciová společnost Výstaviště České Budějovice tak patří již po řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Organizování veletrhů a výstav, nabídka komplexních reklamních služeb klientům v jihočeském regionu i v celé České republice jsou základní nosné programy společnosti, jejímž posláním je tyto aktivity nadále rozšiřovat, zkvalitňovat a také svojí činností napomáhat rozvoji výstavnictví v České republice a upevňovat si v něm své přední postavení.

Orgány společnosti

VCB_logo_zakladni_vodorovne-01

Představenstvo Výstaviště České Budějovice a.s.

Ing. Martin Karban, předseda představenstva

Ing. Mgr. Zdeněk Volf, místopředseda představenstva

Ing. Petr Tureček, člen představenstva

Ing. Marcela Antošová, členka představenstva

Dozorčí rada Výstaviště České Budějovice a.s.

Mgr. Jaroslav Janáček, předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D., místopředseda dozorčí rady

Ing. Petr Jílek, člen dozorčí rady