Vybudovali jsme nové zázemí pro větší pohodlí zvířat.

Skot a další hospodářská zvířata najdete nejen na předvadišti, ale i v kotcích kolem předvadiště a v pavilonech D1 - D3. 

Letos nezapomeňte navštvívit pavilon D5, kde jsou zvířata bez vazného ustájení.