+420 387 714 911

Kopírování

Kopírovací pracoviště je k dispozici po dobu konání výstav i mimo ni ve správní budově. Nabízíme černobílý i barevný tisk do formátu A3.

Více informací:
Bc. Šárka Kulasová, DiS.
tel.: +420 387 714 204
e-mail: kulasova@vcb.cz

Jitka Šítalová
tel.: +420 387 714 208
e-mail: sitalova@vcb.cz