INFOLINKA  >>
Pevná linka: +420 387 714 213
Zvolit jinou akci:
logo zeme zivitelka

ZEMĚ ŽIVITELKA | 23.8.-28.8.2018 I 45. ročník
Závazná přihláška na výstavu
Č. prodejní objednávky: ZZ18v
Uzávěrka přihlášek: 28.2.2018

logo vcbFakturovat na (vyplňte pouze v případě, že se údaje liší od obchodního jména firmy)


Objednáváme: Minimální plocha - 6 m2, minimální hloubka 2 m

m2 kryté výstavní plochy - smluvní cena:
[s-pk-p]

do 30 m2 2 400/2 300 Kč/m2
nad 30 m2 2 300/2 200 Kč/m2


m2 venkovní výstavní plochy - smluvní cena:
[s-pv-p]

do 100 m2 1 300 Kč/m2
nad 100 m2 1 250 Kč/m2
do 100 m2 1 200 Kč/m2
nad 100 m2 1 150 Kč/m2

- plocha I. kategorie
- plocha I. kategorie
- plocha II. kategorie
- plocha II. kategorie


vystavování živých rostlin
[s-vo-bo]

800 Kč

- paušální poplatek za spotřebu vody


POZOR! Do termínu uzávěrky 28. 2. 2018 bude k základní ceně účtován registrační poplatek 2 500 Kč. V termínu od 1. 3. 2018 do 15. 5. 2018 je výše registračního poplatku 3 000 Kč, od 16. 5. 2018 do 31. 7. 2018 bude účtováno 3 500 Kč a od 1. 8. 2018 bude registrační poplatek 4 000 Kč (výše uvedené poplatky platí i pro každého spoluvystavovatele zvlášť).
Seznam spoluvystavovatelů vyplňte na samostatném listu objednávkového bloku.
Uvedené ceny platí za celou dobu výstavy. K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů. Nedílnou součástí této objednávky jsou „Všeobecné podmínky účasti“. Podpisem této objednávky zároveň stvrzuji, že s jejich obsahem v plném rozsahu souhlasím.

Mám zájem se zúčastnit soutěže Zlatý klas:   
Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. Tyto údaje poskytuji společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na tři roky od jejich zaslání.