INFOLINKA  >>
Pevná linka: +420 387 714 213 Mobil: +420 770 165 901
Zvolit jinou akci:
logo zeme zivitelka

HOBBY | 9.5.-13.5.2018 | 27. ročník
Závazná přihláška na výstavu
Č. prodejní objednávky: HB18v
Uzávěrka přihlášek: 31.1.2018

logo vcbFakturovat na (vyplňte pouze v případě, že se údaje liší od obchodního jména firmy)


Objednáváme: Minimální plocha - 6 m2, minimální hloubka 2 m

m2 kryté výstavní plochy - smluvní cena:
[s-pk-p]

do 25 m2 1 400 Kč/m2
nad 25 m2 1 300 Kč/m2


m2 venkovní výstavní plochy - smluvní cena:
[s-pv-p]

do 60 m2 940 Kč/m2
nad 60 m2 890 Kč/m2
do 60 m2 890 Kč/m2
nad 60 m2 840 Kč/m2

- plocha I. kategorie

- plocha II. kategorie


vystavování živých rostlin
[s-vo-bo]

800 Kč

- paušální poplatek za spotřebu vody


POZOR! Do termínu uzávěrky 31. 1. 2018 bude k základní ceně účtován registrační poplatek 1 900 Kč. V termínu od 1. 2. 2018 do 15. 4. 2018 je výše registračního poplatku 2 400 Kč, od 16. 4. 2018 bude účtováno 2 700 Kč (výše uvedené poplatky platí i pro každého spoluvystavovatele zvlášť).
Seznam spoluvystavovatelů vyplňte na samostatném listu objednávkového bloku.
Uvedené ceny platí za celou dobu výstavy. K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů. Nedílnou součástí této objednávky jsou „Všeobecné podmínky účasti“. Podpisem této objednávky zároveň stvrzuji, že s jejich obsahem v plném rozsahu souhlasím.

Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. Tyto údaje poskytuji společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na tři roky od jejich zaslání.