INFOLINKA  >>
+420 770 165 901
Zvolit jinou akci:
logo hobby
Registrační formulář slouží vystavovateli k rychlému zaregistrování se na výstavu (zajišťuje vystavovateli plochu na výstavě). Odeslaný registrační formulář zpracuje obchodní manažer, který odesílajícího vystavovatele kontaktuje a společně dořeší bližší specifikace.

HOBBY | 13. - 17. 5. 2020 | 29. ročník
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Termín pro registrace za zvýhodněné ceny: 31. 1. 2020
Konečný termín uzávěrek registrací: 1. 3. 2020
Konečný termín objednávek technických služeb a pro zaslání půdorysů s vyznačením přívodů elektřiny, vody a odpadu: 22. 3. 2020

logo vcb

VYSTAVOVATEL

ZÁSTUPCE VYSTAVOVATELE

(vyplňte v případě, že vystavovatel žádá zajištění své účasti prostřednictvím zástupce včetně veškeré fakturace a korespondence)

* Pro fyzické osoby Místo podnikání.
** Nutné vyplnit pro zasílání umístění, montážních pokynů apod.

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. Souhlas lze odvolat zasláním e-mailu s textem „nezasílat“ na info@vcb.cz.

VÝSTAVNÍ PLOCHA snížená cena
Kč/m2
(do 31.1.2020)
základní cena
Kč/m2
(do 1.3.2020)
zvýšená cena
Kč/m2
(od 2.3.2020)
vyplňte rozměry v celých metrech
délka hloubka
Krytá výstavní plocha
(min. 6 m2)
do 25 m2 1 300 Kč/m2 1 350 Kč/m2 1 400 Kč/m2
nad 25 m2 1 200 Kč/m2 1 250 Kč/m2 1 300 Kč/m2
Venkovní výstavní plocha
(min. 6 m2)
I. kat. - do 60 m2 840 Kč/m2 890 Kč/m2 940 Kč/m2
I. kat. - nad 60 m2 790 Kč/m2 840 Kč/m2 890 Kč/m2
II. kat. - do 60 m2 790 Kč/m2 840 Kč/m2 890 Kč/m2
II. kat. - nad 60 m2 700 Kč/m2 750 Kč/m2 800 Kč/m2
Rohová expozice 10%
3 volné strany 20%
ostrovní exp. 30%
patrová expozice 50%

VÝŠE REGISTRAČNÍHO POPLATKU
  • Do 31. 1. 2020 se k základní ceně účtuje registrační poplatek 1 900 Kč.
  • Od 1.2.2020 do 1. 3. 2020 se k základní ceně účtuje registrační poplatek 2 400 Kč.
  • Od 2. 3. 2020 se k základní ceně účtuje registrační poplatek 2 700 Kč.
Uvedené ceny platí za celou dobu výstavy. K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů. Nedílnou součástí této objednávky jsou „Všeobecné podmínky účasti“ viz odkaz níže. Odesláním této objednávky zároveň stvrzuji, že s jejich obsahem v plném rozsahu souhlasím.