INFOLINKA  >>
+420 770 165 901
Zvolit jinou akci:
logo hobby

HOBBY | 8.5.-12.5.2019 | 28. ročník
Závazná přihláška na výstavu
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Termín pro registrace za zvýhodněné ceny: 31. 1. 2019
Konečný termín uzávěrek registrací: 1. 3. 2019
Konečný termín objednávek technických služeb a pro zaslání půdorysů s vyznačením přívodů elektřiny, vody a odpadu: 15. 3. 2019

logo vcb

Fakturovat na (vyplňte pouze v případě, že se údaje liší od obchodního jména firmy)


Objednáváme: Minimální plocha - 6 m2, minimální hloubka 2 m

m2 kryté výstavní plochy - smluvní cena:
[s-pk-p]

do 25 m2 1 300 / 1 350 / 1 400 Kč/m2
nad 25 m2 1 200 / 1 250 / 1 300 Kč/m2


m2 venkovní výstavní plochy - smluvní cena:
[s-pv-p]

do 60 m2 840 / 890 / 940 Kč/m2
nad 60 m2 790 / 840 / 890 Kč/m2
do 60 m2 790 / 840 / 890 Kč/m2
nad 60 m2 700 / 750 / 800 Kč/m2

- plocha I. kategorie

- plocha II. kategorie


POZOR! Do termínu uzávěrky 31. 1. 2019 bude k základní ceně účtován registrační poplatek 1 900 Kč. Do Konečného termínu uzávěrek pro registrace 1. 3. 2019 je výše registračního poplatku 2.400,- Kč. Po Konečném termínu uzávěrek pro registrace, tedy od 2. 3. 2019 bude účtován registrační poplatek ve výši 2.700,- Kč.
Seznam spoluvystavovatelů vyplňte na samostatném listu objednávkového bloku.
Uvedené ceny platí za celou dobu výstavy. K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů. Nedílnou součástí této objednávky jsou „Všeobecné podmínky účasti“. Podpisem této objednávky zároveň stvrzuji, že s jejich obsahem v plném rozsahu souhlasím.