+420 387 714 911

O společnosti

Profil společnosti

Akciová společnost Výstaviště České Budějovice a. s. patří již po řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Organizování veletrhů a výstav, realizace externích zakázek, nabídka komplexních reklamních služeb klientům v  jihočeském regionu, v České republice i dalších zemích Evropy jsou základní nosné programy akciové společnosti, jejímž posláním je jednak tyto aktivity nadále rozšiřovat a zkvalitňovat a zároveň svojí činností napomáhat rozvoji výstavnictví v České republice a upevňovat si v něm své přední postavení.

Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25 ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55. Součástí lesoparkového výstavního areálu je 27 pavilonů. Z tohoto počtu se pravidelně konají výstavy v 15 s celkovou výstavní plochou 6 000 m2, z nichž 3 pavilony se mimo hlavní výstavy pronajímají. Dalších 12 pavilonů je celoročně pronajato. Z pavilonů, ve kterých probíhají výstavy, je 11 vytápěných. Velká část volných výstavních ploch o rozloze 35 649 m2 je upravena zatravňovacími tvárnicemi, štěrkovými plochami a zámkovou dlažbou. Zbývající volné plochy jsou zatravněné, zčásti odvodněné.

V posledních letech je velmi úspěšně se rozvíjející činností využívání zrekonstruovaného víceúčelového pavilonu Z (především pro plesy, konference, semináře, kulturní a společenské akce a firemní prezentace) a pavilonu R2 (konference, semináře, kulturní a společenské akce, firemní prezentace a soukromé akce).

Od srpna 2011 tyto aktivity významně posílil a zkvalitnil nový multifunkční pavilon T, který je jednou z dominant největšího jihočeského města České republiky, s exkluzivním umístěním v centru města na levém břehu Vltavy. Nový pavilon T patří mezi významná multifunkční a výstavní centra, kapacita prostor umožňuje realizaci akcí až pro 2 240 účastníků v halách a saloncích s různou kapacitou. Využitelná výstavní plocha je 2 120 m2. Vysoká technická úroveň a variabilita vnitřních prostor umožňuje uspořádání nejen veletrhů, výstav, kongresů a konferencí, ale také společenských a sportovních akcí, banketů a kulturních představení.

Historie společnosti

Výstavnictví má v jihočeském regionu bohatou tradici, jejíž kořeny sahají až do poloviny 19. století. Již v roce 1848 probíhaly v Českých Budějovicích výroční trhy organizované čtyřikrát ročně. Současná činnost akciové společnosti navazuje na akce pořádané od roku 1960 jako regionální zemědělské výstavy. V té době byl areál spravován Parkem kultury a oddechu České Budějovice.

Od roku 1972 byl znám pod názvem „Zemědělské výstaviště - Park kultury a oddechu České Budějovice" a následně byl název změněn na „Celostátní zemědělská výstava Země živitelka České Budějovice".V roce 1981 přešel výstavní areál pod správu Ministerstva zemědělství a výživy ČR s názvem „Výstavnictví zemědělství a výživy České Budějovice" příspěvková organizace, jejíž název byl k 1. březnu 1991 změněn na „Park Centrum - propagační a tisková služba MZe ČR".

K 1. lednu 1994 došlo v souladu s privatizačním projektem ke vzniku Park Centra, a. s.V roce 1997 byl přijat nový název společnosti „Výstaviště České Budějovice a. s." a nové logo. V roce 1999 akciová společnost výrazně posílila svoji image získáním certifikátu ČSN EN ISO 9001.

Z pohledu krátkodobé historie došlo k nejvýraznějšímu nárůstu výstavních aktivit po roce 1990. Díky promyšlené strategii se podařilo v průběhu uplynulých let vytvořit solidní základy prosperity celé řady výstavních akcí a upevnit tak pozici českobudějovického výstaviště mezi veletržními správami a výstavišti a zaujímat přední místo v celé České republice.