INFOLINKA  >>
+420 770 165 901

VÝ:KON - konference pro samosprávu

9. května 2019
VÝ:KON - konference pro samosprávu

ČAS KONÁNÍ

-

čtvrtek 9:00 - 15:00

VSTUP

zdarma

Z

Výstaviště České Budějovice a.s.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Prezentace z konference ke stažení

  1. Dotační program 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích"
  2. Program 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II"
  3. Finanční podpora hospodaření v lesích pro obecní vlastníky lesa
  4. Kůrovcové kalamity v ČR - historie, současnost, možnosti řešení
  5. Metody hodnocení sucha v lesních porostech
  6. Podpůrné programy PGRLF pro vlastníky lesů (obce, města)

 

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Generálním partnerem konference je 

Konference samosprávy poprvé na Výstavišti v Českých Budějovicích v rámci výstavy HOBBY a Stavebního veletrhu. 

2 samostatné bloky: VODA PRO OBCE, LESY PRO OBCE. Součástí bude i panelová diskuze s přednášejícími a zástupci odborných firem, k dispozici salonek k individuálním jednáním.

Konferenci i obě výstavy je možné po celý den navštívit ZDARMA na základě registrací.

Výstava HOBBY letos nově s vystavovateli komunální a lesní techniky.

Přednáší metodici a zástupci Ministerstva zemědělství nebo jím řízených organizací, kteří se přímo podílejí na tvorbě a schvalování nebo administraci daných programů.

konferak ce

 

Parkování:  vjezd bránou č. 4, z ulice J. Boreckého. Parkoviště P19

 

Výstava bude probíhat: Z
Vstup bude umožněn: hlavní brána č. 1, brána č. 3, severní brána
Parkování:
v areálu ZDARMA /registrace umožní volný vjezd a parkování

Aktuality

NOVINKA: SOUČÁSTÍ HOBBY KONFERENCE PRO SAMOSPRÁVU

NOVINKA: SOUČÁSTÍ HOBBY KONFERENCE PRO SAMOSPRÁVU

5.března 2019 Poprvé na Výstavišti setkání představitelů obcí a měst.

Program

PROGRAM KONFERENCE
PAVILON Z, 1. PATRO

Registrace/prezentace
9:00 - 9:55

Slavnostní zahájení za účasti významných hostů
10:00 - 10:20

1. BLOK: VODA PRO OBCE

Obecní rybníky a možnosti jejich dotační podpory z MZe – rekonstrukce, odbahnění, výstavba ,Ministerstvo zemědělství  - Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod; přednášející: Ing. Matějů
10:20 - 11:00

Dotační programy Ministerstva zemědělství na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací, Ministerstvo zemědělství - Odbor vodovodů a kanalizací; přednášející: Ing. Jan Žák 
11:00 - 11:45

Panelová diskuze s přednášejícími a zástupci odborných firem 
11:45 - 12:00

PŘESTÁVKA OBĚD
 12:00 - 12:30

2. BLOK - LESY PRO OBCE

Dotační tituly Ministerstva zemědělství na podporu hospodaření v lesích pro obce, Ministerstvo zemědělství  - Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství přednášející: Ing. Lenka Kratochvílová   
12:30 - 13:15

Kůrovcové kalamity a jejich příčiny, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.; přednášející: P. Zahradník, M. Zahradníková    
13:15 - 13:30

Metody hodnocení vlivu sucha na stav lesních porostů, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.; přednášející: K. Neudertová Hellebrandová   
13:30 - 13:50

Podpůrné programy PGRLF pro vlastníky lesů (obce, města), Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s.; přednášející: Bc. Jan Pátek
13:50 - 14:30

Panelová diskuze s přednášejícími a zástupci odborných firem    
14:30 - 14:45

Změna programu vyhrazena. K dispozici salónek k individuálním jednáním.

Minulé ročníky