INFOLINKA VÝSTAVIŠTĚ ČB  >>
Pevná linka: +420 387 714 213 Mobil: +420 770 165 901
27.března 2020 13:22

pro účast na 47. ročníku mezinárodního agrosalonu

Veřejný příslib – doplnění Všeobecných obchodních podmínek (VOP) pro účast na 47. ročníku výstavy Země živitelka konaném ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2020

Z důvodu zajištění právní jistoty Vystavovatelů pro účast na 47. ročníku výstavy Země živitelka konaném ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2020 vydává pořadatel a organizátor, společnost Výstaviště České Budějovice a.s., nad rámec platných VOP následující veřejný příslib:

V případě pokračujícího nouzového stavu a vydaných omezení vyhlášených vládou ČR v souvislosti se nákazovou situací „COVID-19“, které povedou k zákazu nebo zrušení, popř. přeložení konání výstavy Země živitelka 2020 v plánovaném termínu 27. 8. – 1. 9. 2020, popřípadě ke zrušení nebo přeložení konání výstavy Země živitelka 2020 z rozhodnutí pořadatele a organizátora výstavy, budou veškeré poplatky a zálohy vyúčtované a zaplacené Vystavovateli v souladu s čl. XV. odst. 1. VOP Vystavovatelům na jejich žádost vráceny v co možná nejkratší lhůtě nebo po vzájemné dohodě převedeny jako poplatky a uhrazené zálohy na náhradní termín konání akce.

Výše uvedený příslib vrácení veškerých záloh a poplatků účasti Vystavovatelů se vztahuje i na přihlášky spoluvystavovatelů, případné objednávky dalších technických služeb a reklamních služeb.

Výše uvedený příslib je platný okamžitě od zveřejnění.

Výstaviště České Budějovice a.s.

Obdobný veřejný příslib vydal i smluvní partner pořadatele a organizátora výstavy zajišťující technickou produkci a realizaci, společnost EXPOSALE-CZ s.r.o. Příslib je k dispozici na https://www.exposale.cz/prohlaseni-zeme-zivitelka.

ZEMĚ ŽIVITELKA 2020: VEŘEJNÝ PŘÍSLIB