INFOLINKA VÝSTAVIŠTĚ ČB  >>
Pevná linka: +420 387 714 213 Mobil: +420 770 165 901
6.března 2020 11:12

který se měl uskutečnit v termínu 24. – 26. 4. 2020 na Výstavišti v Českých Budějovicích.

Aktuální informace Jihočeské centrály cestovního ruchu


S ohledem na aktuální potřebu financování kampaně zaměřené na domácí cestovní ruch včetně blízkých trhů a s ohledem na aktuální situaci a možný vliv na efektivitu rozpočtu rozhodla JCCR o následujících opatřeních:

1. Zrušení akce Jihočeské centrály cestovního ruchu a partnerů na akci Jižní Čechy hostem v Pasově 2020, která se měla konat 19. – 29. 3. 2020 v centru města Pasov a na výstavišti Pasov v rámci mezinárodního veletrhu Passauer Frühling 2020.
2.  Zrušení veletrhu cestovního ruchu TRAVEFEST 2020, který se měl uskutečnit v termínu 24. – 26. 4. 2020 na Výstavišti v Českých Budějovicích.
3. Rozšíření programu odborné konference cestovního ruchu TRAVELCON 2020, která se uskuteční v termínu 23. – 24. 4. 2020 na Výstavišti v Českých Budějovicích. Konference bude doplněna o vliv aktuální globální změny odvětví cestovního ruchu. Konference se tedy uskuteční v plánovaném termínu i místě.

Podrobné informace budou zveřejněny v páteční tiskové zprávě.


Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.
_____________________________________________________________________________________________
Kontakt:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
www.jccr.cz, www.jiznicechy.cz, tel.: +420 387 201 283, e-mail: info@jccr.cz
Ing. Jaromír Polášek, ředitel
e-mail: polasek@jccr.cz, tel.: +420 602 557 731

TRAVELFEST 2020: ZRUŠENÍ VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU,